Årsberetning Brig N - Hordaland 2017

Fra turen til Herdla høsten 2017. Bildet er fra omvisningen på Herdla Museum. Turleder Ole-Jørgen Garmann helt til venstre på bildet.

1. Innledning

Årsmøtet ble avholdt på Festningsmuseet på Koengen på Bergenshus Festning

torsdag 2. mars. Før møtet foredrag av forfatteren Finn Bjørn Tønder, journalist i BT m.m., som tok utgangspunkt i den nye boken sin om «sistesoldater».

Fremmøte: På foredraget tilsammen 30 tilhørere. På årsmøtet møtte de 25 medlemmer fra foreningen.

2. Årsmøteinnkalling

Godkjent uten merknader.

3. Årsmelding 2016.

Godkjent uten merknader.

4. Økonomi 2017.

Inntektssiden viser en liten nedgang i forhold til året før, men når driftsresultatet ble mye svakere sammenlignet med året før (fra overskudd på vel kr 3.800 til underskudd vel kr 4.000) , da skyldes det økning av driftsutgiftene. Bl.a. drift økning med ca. 34% og støtten til førjulstreffet på Kronstad Hovedgård som økte fra kr 1.131,00 til kr 4.480,00,00. Nødvendig støtte til førjulstreffet ble nesten firedoblet i forhold til året før.

Underskuddet førte derfor til at egenkapitalen ble tilsvarende redusert, dvs. fra kr 19.668,88 ved inngangen av året 01.01. til kr 15.657,68 ved utgangen av året.

5. Aktivitet i 2017.

Også 2017 har vært et relativt aktivt år for lokalforeningen for Hordaland. De oppsatte aktivitetsplanene for vår- og høstsesongen har vært stort sett vært fulgt, dvs.

• Årsmøtet Brig N på Festningsmuset 02.03.2017.

• 1 foredrag på Festningsmuseet 02.03.2017

• 6 fotturer med turleder.

• 1 deltaker på landsmøtet Brig N på Setermoen.

• 9 deltakere på 8. markeringen på Solheim.

• 8 deltakere i 17. mai prosesjonen + eget kjøretøy.

• 1 deltaker på dugnaden Kronstad Hovedgård.

• div. deltakere på NVIO sine veterantreff med gratis pizza på Sverresborg.

• 2 søknader til Bergen kommune om økonomisk støtte.

• Førjulstreffet på Kronstad Hovedgård 36 deltakere.

• 2 styremøter på Festningsmuseet.

• Kasserer Angeltvedt har sørget for at lokalforeningen vår nå er tildelt eget organisasjonsnummer

i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund - 920 286 232. Godt jobbet!

• Vedlikehold av hjemmesiden til lokalforeningen.

6. Fotoutstilling Brig N bilder - «å sette fotefar»

Av formålsparagrafen fremgår det bl.a. at organisasjonen skal arbeide for holde i hevd

Brigaden i Nord-Norges historie og ta vare på minnene på forskjellig vis. Styret i

lokalforeningen merket seg derfor med interesse Brigade Nord sin historiske fotoutstilling i Istindportalen på Bardufoss for et par år siden. På forespørsel har Hordaland fått oversendt elektronisk fra Bjørnar Nicolaisen bildene og med tillatelse til å kopiere opp til en lignende fotoutstilling supplert med våre egne bilder dersom vi ønsker det.

Sjef for Festningsmuseet på Koengen, Harald Gåsø har bekreftet at han vil forsøke å finne en egnet plass plass til en slik utstilling under visse forutsetninger Styreleder Svein J. Sandal har arbeidet litt med denne saken for å se på hva som kan gjøres. Per idag er det samlet inn ca. 150 bilder som kan være aktuelle i en slik sammenheng. Takk til alle som har bidratt med bilder!

7. Valg

Styret selv har fungert som valgkomite, og samtlige forespurte har takket ja til å gå inn i det

nye styret og andre verv.

Leder: Svein J. Sandal valgt for 1 år

Kasserer: Kåre Jan Angeltvedt

Styremedlem: Ketil Bessesen

Styremedlem: Stein Bøye Størksen

Varamedlem: Håkon Tvedt

Varamedlem: Ole-Jørgen Garmann ny

Andre verv:

Revisor: Trygve Bolstad

Dugnadskomitè Ketil Bessesen for Kronstad Hovedgård

Turledere: Leif Hitland, Ketil Bessesen, Ole-Jørgen Garmann og S.J. Sandal.

Førjulstreff: Styret sammen med Arne Birkeland, toastmaster og organisator.

Delegat til Landsmøte: Stein Bøye Størksen for 2017.

8. Rekruttering.

Som de fleste andre såkalte frivillige organisasjoner sliter også Brig N - Hordaland litt med rekrutteringen, spesielt til ledervervet. Når styret i foreningen vår likevel har fungert noenlunde greitt har det nok sammenheng med at vi har motiverte turledere, en dyktig kasserer og en flink revisor. I tillegg en utmerket leder og toastmaster av blåtur og førjulstreff. For å få ting til å fungere forsøker vi etter beste evne å ha en arbeidsdeling som gjør at tillitsvalgte jobber med ting de synes er kjekt. Men vi nok arbeide litt mer med å øke rekrutteringen.

Her bør kanskje flere enn Håkon gjøre en liten innsats!

Bergen, 11. februar 2018.

Svein J. Sandal - leder og sekretær

Brigadeveteranforbundet - Hordaland

Tur til husmannsplassen "Stallane" ved Jordalsvatnet i Åsane våren 2017. Turleder Leif Hitland.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.02 | 18:18

Var i mike på Setermoen 68-69 er det noen bilder fra den tiden

...
12.05 | 18:58

Skulle hatt noen av mine romkamerater med i brigadeveteranene, men corona er ikke snill med oss og årene krever også offer så folk faller dessverre fra.

...
07.05 | 13:11

Tjenestegjorde i Mike-batteritet i Feltartilleriet på Setermoen i 1970. Jeg kunne tenkte meg å ta en tur til Setermoen nå og kan jeg få besøke leiren jeg var i?

...
29.09 | 12:14

Jeg synes at den/de som har sett opp disse sidene fortjener stor takk. Her kan man bla seg tilbake til historier fra vår ungdoms beste tid, og mye mer.

...
Du liker denne siden